logga

SBA –Systematiskt Brandskydds Arbete

Vi hjälper er med brandskyddet!
Enligt lag ska alla verksamheter bedriva ett SBA.


Detta innebär i korthet:
-Systematiska egen kontroller
-Dokumentation
-Utbildning & övning


Som kund hos oss får du hjälp med alla stegen. Vi samlar allt ni behöver.
Ni får också den utbildning ni behöver för att komma igång.
När vi är klara har ni en verksamhetsanpassad SBA som passar väl in i er
organisation enligt;
-Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
-Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
-Allmänna råd, Skydd mot Olyckor.